Pořadatelé

Pořadatel

  • SANOPHARM CZ s.r.o. v odborné spolupráci s Interní a kardiologickou klinikou Fakultní nemocnice Ostrava.

Odborný garant konference

  • MUDr. Marian Branny, Ph.D.

Organizační a technické zajištění

  • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná