Program

8:30 – 8:40 Slavnostní zahájení
J. Havrlant (ředitel FNO), R. Maďar (děkan LF OSU), J. Václavík (přednosta IKK FNO), M. Branny (primář KVO IKK FNO)

8:40 – 10:30 Blok I. Srdeční selhání
Předsedající: M. Lazarová, J. Václavík, L. Křivan, B. Janek, I. Netuka

 • Současné možnosti diagnostiky srdečního selhávání
  (M. Lazarová)
 • Co je nového ve farmakoterapii srdečního selhání
  (J. Václavík)
 • Kdy indikovat resynchronizační léčbu?
  (J. Křivan)
 • Přímý přenos č.1: Implantace biventrikulárního stimulátoru
  (D. Šipula)
 • Když veškerá léčba selhává – je čas na krátkodobou oběhovou podporu
  (B. Janek)
 • Dlouhodobá mechanická srdeční podpora jako destinační terapie?
  (I. Netuka)

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu

10:50 – 12:30 Blok II. Prevence CMP a systémové embolizace u nemocných s FS a Flutterem síní
Předsedající: P. Neužil, I. Varvařovský, P. Osmančík, A. Mokráček, J. Plášek

 • Farmakologická kontrola frekvence/rytmu a antikoagulační léčba je stále nejčastější léčbou v prevenci trombembolie u nemocných s fibrilací síní
  (J. Plášek)
 • Katetrizační ablace je nejlepší řešení
  (P. Neužil)
 • Dlouhodobá antikoagulační terapie NOAC – skutečně bezpečná prevence mozkové ischemie nebo systémové embolizace?
  (I. Varvařovský)
 • Chirurgická exkluze ouška nejen pro nemocné s fibrilaci síní indikované k operaci srdce
  (A. Mokráček)
 • Katetrizační uzávěr ouška levé síně – efektivní, bezpečná, ale nedoceněná léčba
  (P. Osmančík)
 • Přímý přenos č.2: Uzávěr ouška levé síně
  (M. Branny, D. Šipula)

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 15:20 Blok III. Koronární nemoc - současné možnosti diagnostiky a léčby
Předsedající: P. Kala, T. Kovárník, R. Jursa, M. Branny, P. Jadrníčková

 • Význam stanovení kardiovaskulárního rizika pro každodenní praxi
  (M. Branny)
 • Hraniční aterosklerotické postižení koronárních tepen – diagnostické možnosti v roce 2022
  (T. Kovárník)
 • Přenos č.3 FFR/IVUS,PCI
  (L. Pleva)
 • Těžké postižení koronárních tepen – PCI nebo by-pass?
  (P. Kala)
 • Kolik našich pacientů má LDL cholesterol 1,4 a méně a jak to změnit?
  (P. Jadrníčková)
 • Kompletní tepenná revaskularizace všem? (R. Jursa)

15:20 – 15:25 Shrnutí a ukončení konference